Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

 
Informatie op deze website

Haarstudio Nauta besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Haarstudio Nauta wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Haarstudio Nauta behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

 
Functioneren van deze website

Haarstudio Nauta garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Haarstudio Nauta is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

 
Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Haarstudio Nauta aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

 
Virussen

Haarstudio Nauta garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Aansprakelijkheid

Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van ons beleid met betrekking tot aansprakelijkheid en eigen risico met betrekking tot uw eigendommen en onze diensten.

Diefstal, zoekraken of schade aan persoonlijke bezittingen:
Wij willen u erop wijzen dat wij als bedrijf niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele diefstal, zoekraken of schade aan uw persoonlijke eigendommen, waaronder kleding, sieraden en andere waardevolle voorwerpen, tijdens uw bezoek aan onze vestiging. We raden u daarom aan om uw kostbaarheden zorgvuldig te bewaren en indien nodig gebruik te maken van beschikbare kluisjes of opbergruimten.

Behandelingen op eigen risico:
Bij het ondergaan van onze diensten en behandelingen is het belangrijk om te begrijpen dat dit geheel op eigen risico gebeurt. Hoewel wij ons inzetten om hoogwaardige en professionele diensten te leveren, kunnen er bij sommige behandelingen risico’s verbonden zijn. Het is daarom essentieel dat u eventuele gezondheidsproblemen, allergieën of andere relevante informatie met ons deelt voordat u een behandeling ondergaat, zodat we u de best mogelijke zorg kunnen bieden.

Door gebruik te maken van onze faciliteiten en diensten, gaat u akkoord met ons aansprakelijkheidsbeleid en erkent u het eigen risico dat verbonden is aan behandelingen.